Zestrea romanilor online dating christian dating site australia free


17-Dec-2017 23:40

Din cele 6.000 de volume, care constituie fondul ”Andrei Oţetea”, 85% sunt lucrări de specialitate, din toate domeniile cunoaşterii, cu accent pe istorie universală şi a României, 65% sunt tipărite în limba română, restul în limbile franceză, engleză, germană, italiană.Multe din exemplarele de carte ale fondului ”Andrei Oţetea” sunt unicate sau foarte rare în Sibiu şi chiar în restul bibliotecilor din ţară, nedifuzate în România anilor 1950–1980, datorită condiţiilor social–politice ale acelor ani.S-a stins din viaţă, la Bacău, în 28 noiembrie 2004.Prin forţa destinului, după o carieră scriitoricească de șase decenii în Bucureşti, prozatoarea s-a retras la Bacău, nu înainte de a-şi dona biblioteca personală Bibliotecii Judeţene ASTRA, fapt ce a condus la constituirea Fondului documentar ”Ioana Postelnicu”, o mică istorie a literaturii române interbelice şi contemporane, prin volumele care constituie fondul şi însemnările aflate pe ele (autografe, dedicaţii, adnotări).Prozatoarea aduce o dramă zguduitoare din lumea oierilor sibieni în anii premergători răscoalei lui Horea.Evocând destinele strămoşilor săi, ca o adevărată urmaşă a baciului Alexa Banu, conducător al Vlaşinilor, Ioana Postelnicu asigură romanelor sale autenticitate şi fior participativ.Cea mai veche carte existentă în fond este: Francesco Guicciardini –La Historia d’Italia, apărută la Veneţia în anul 1568.

Între 1941-1945 este secretară literară la Teatrul Naţional din Bucureşti, perioadă favorabilă întâlnirilor cu personalităţile culturale ale vremii: Liviu Rebreanu, Corneliu Moldovan, Ion Petrovici, ş.a.A fost extrem de recunoscător ţării noastre, care l-a întregit spiritual şi cultural, oferindu-i „experienţă cosmică” pe care nu ar fi găsit-o niciodată în Occidentul Europei.Using just your name implies that you didn't put a lot of thought into it; plus, it's generic.… continue reading »


Read more